مصاحبه با شایان شلیله بنیانگذار شبکه تبلیغات(Anetwork) در استارتاپ ویکند موبایل تهران

شایان شلیله بنیانگذار شبکه تبلیغات (Anetwork) است که در حدود  ۴ سال پیش شکل گرفت.

به نظر او سابقه کاری که مربی ها دارند در کمک کردن آنان به تیم ها بسیار مهم است.

مصاحبه با شایان شلیله بنیانگذار شبکه تبلیغات(Anetwork) در استارتاپ ویکند موبایل تهران

او می گوید به عنوان داور نکاتی که اهمیت دارد این است که در ۵۴ ساعت آیا تیم ها آموخنه اند که مفهوم استارتاپ چیست و ایده شان مشکلی را از جامعه حل می کند یا خیر. همچنین او به این نکته نیز اشاره کرد که نحوه آمار گیری نیز مهم است، اینکه آیا با مردم رو در رو صحبت کرده اند یا خیر.

شایان می گوید در این سه روز بحث درآمد برای تبم ها مطرح نیست، بلکه بحث رشد مهم است و مدل کسب و کاری تیم ها باید به گونه ای باشد که بتواند به سرعت رشد کند.

شما می توانید فیلم این مصاحبه را از اینجا ببینید.