آمار نسخه‌های اندروید و دستگاه‌های اندرویدی در ایران

آماری که در ادامه می‌آید بر اساس جامعه کاربری کافه‌بازار (که طبق آمارهای غیررسمی بیش از ۸۰ درصد گوشی‌های هوشمند اندرویدی ایران را شامل می‌شود) به دست آمده است.

نمودار نسبت فراوانی نسخه های مختلف سیستم عامل اندروید در ایران:

 

نمودار نسبت فراوانی نسخه‌های مختلف سیستم‌عامل اندروید در ایران

 

نمودار نسبت فراوانی برندهای تلفن‌همراه در ایران:

 

نمودار نسبت فراوانی برندهای تلفن‌همراه در ایران

ده دستگاه اندرویدی که بیشترین فراوانی را در ایران دارند:

ده دستگاه اندرویدی که بیشترین فراوانی را در ایران دارند